Valts Ernštreits, V., and K. Pajusalu. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 9, no. 2, Dec. 2018, pp. 3-8, doi:10.12697/jeful.2018.9.2.00.