Pajusalu, K., and U. Sutrop. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 5, no. 1, July 2014, pp. 3-8, doi:10.12697/jeful.2014.5.1.00.