Habicht, K., and K. Prillop. “Sõnaharuldusi Heinrich Stahli Teostest”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 4, no. 3, Dec. 2013, pp. 13-36, doi:10.12697/jeful.2013.4.3.01.