Praakli, K., and T. Tender. “Birute Klaas-Lang 60”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 18-20, doi:10.12697/jeful.2017.8.1.01b.