Metslang, H., K. Habicht, T. Hennoste, A. Jürine, K. Laanesoo, and D. Ogren. “Komitatiivi Funktsioonidest Eri Aegade Ja Registrite Eesti Kirjakeeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 149-78, doi:10.12697/jeful.2017.8.1.09.