Sahkai, H., M. Mihkla, and H. Pajupuu. “Saatesõna ESUKA – JEFUL Erinumbrile ‘Kõneuurimise suundi’”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 6, no. 3, Dec. 2015, pp. 7-8, doi:10.12697/jeful.2015.6.3.00b.