Kalvik, M.-L., and L. Piits. “Lugemiseksperiment Fonoloogilise Varieerumise Uurimiseks”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 6, no. 3, Dec. 2015, pp. 49-77, doi:10.12697/jeful.2015.6.3.02.