Ogren, D. “Sõnajärg, Infostruktuur Ja Objekti kääne Eesti Keeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 6, no. 3, Dec. 2015, pp. 197-13, doi:10.12697/jeful.2015.6.3.08.