Eslon, P. “Funktsionaalsemantiline väli Kui modaaltähenduste Liigitamise Ja Keelte Võrdlemise Alus”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 7, no. 2, Dec. 2016, pp. 27-47, doi:10.12697/jeful.2016.7.2.02.