Lõbus, T. “Võimalikkus Hispaania Keele Modaalverbi <i>poder</i> Ja Eesti Keele Modaalverbide Semantikas. Tõlkevastete analüüs”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 7, no. 2, Dec. 2016, pp. 125-58, doi:10.12697/jeful.2016.7.2.06.