Treikelder, A. “Eesti Modaalverbi <i>pidama</i> Episteemilistest Kasutustest Võrdluses Prantsuse Verbiga <i>devoir</I&gt;”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 7, no. 2, Dec. 2016, pp. 159-86, doi:10.12697/jeful.2016.7.2.07.