Kruse, M. “Võõrkeeleõpe Kui Sotsiaalne, sünergiline Ja Teadvustatud Protsess”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 5, no. 3, Dec. 2014, pp. 37-56, doi:10.12697/jeful.2014.5.3.02.