Valdmets, A., and K. Habicht. “Episteemilistest Modaalpartiklitest Eesti Kirjakeeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 4, no. 1, June 2013, pp. 205-22, doi:10.12697/jeful.2013.4.1.12.