Volkonskaya, M. “/I>”;. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 4, no. 2, May 2013, pp. 145-56, doi:10.12697/jeful.2013.4.2.08.