Štšadneva, V., and E. Raeste. “Kakskeelse Oskussõnastiku Koostamise Teoreetilisi Vaatenurki Ja Praktilisi Lahendusi”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 1, no. 1, July 2010, pp. 81-98, doi:10.12697/jeful.2010.1.1.05.