Teral, M., and M. Allik. “Eesti Keelekogukonna säilimisest Taanis”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 1, no. 1, July 2010, pp. 113-28, doi:10.12697/jeful.2010.1.1.07.