Grünthal, R. “Sijasynkretismi Morfologian Koetinkivenä”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 1, no. 2, Dec. 2010, pp. 91-113, doi:10.12697/jeful.2010.1.2.06.