Pajusalu, R., and K. Pajusalu. “Konditsionaal Relatiivlauses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 1, no. 2, Dec. 2010, pp. 243-54, doi:10.12697/jeful.2010.1.2.13.