Plado, H. “Eesti Keele Da-Infinitiivis öeldisverbiga Tingimuslaused”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 1, no. 2, Dec. 2010, pp. 255-72, doi:10.12697/jeful.2010.1.2.14.