Kikerpill, T. “Enesevaatlus Lugemistesti Valiidsuse Uurimisel”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 3, no. 2, Dec. 2012, pp. 79-112, doi:10.12697/jeful.2012.3.2.04.