Pajupuu, H., R. Altrov, and M. Mihkla. “Saatesõna ESUKA – JEFUL Erinumbrile „Kõneuurimise Suundi II“”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 10, no. 1, Dec. 2019, pp. 9-11, doi:10.12697/jeful.2019.10.1.00b.