Kalvik, M.-L., and L. Piits. “Sõna Esinemissagedus Ja tähenduste Eristamise Vajadus häälduse Mõjutajana”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 10, no. 1, Dec. 2019, pp. 71-88, doi:10.12697/jeful.2019.10.1.04.