Sahkai, H., and M. Mihkla. “Intensiivsus, Rõhk Ja välde Eesti Keeles”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Vol. 10, no. 1, Dec. 2019, pp. 191-10, doi:10.12697/jeful.2019.10.1.10.