Teras, P. “Sõnaalgulise /h/ Hääldus Samadel Kõnelejatel Avalikus Ja Argisuhtluses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 10, no. 1, Dec. 2019, pp. 211-3, doi:10.12697/jeful.2019.10.1.11.