Laansalu, T., P. Päll, and T. Tender. “Katse Kirjeldada Artefaktinimesid”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 11, no. 1, June 2020, pp. 147-62, doi:10.12697/jeful.2020.11.1.07.