Ernits, E. “Vadja Loodus- Ja Viljelusnimedest”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 11, no. 1, June 2020, pp. 163-11, doi:10.12697/jeful.2020.11.1.08.