Laansalu, T., and P. Päll. “Marja Kallasmaa 70 [in English]”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 11, no. 1, Aug. 2020, pp. 19-21, doi:10.12697/jeful.2020.11.1.01b.