Duvallon, O. “‑kin-Liitteen Semantiikasta Ja Diskursiivisista tehtävistä”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 12, no. 1, Sept. 2021, pp. 41-78, doi:10.12697/jeful.2021.12.1.02.