Tragel, I., and J. Klavan. “Kuhu Suundub püsivus? Verbidega jääma Ja jätma väljendatud sündmuste Kujutamine Katses”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 12, no. 1, Sept. 2021, pp. 369-95, doi:10.12697/jeful.2021.12.1.10.