Salve, K. “Observations on Lutsi Oral Tradition”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, vol. 12, no. 2, Dec. 2021, pp. 273-11, doi:10.12697/jeful.2021.12.2.11.