Valts Ernštreits, Valts, and Karl Pajusalu. “Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 9, no. 2 (December 31, 2018): 3–8. Accessed May 25, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2018.9.2.00.