Habicht, Külli, and Külli Prillop. “Sõnaharuldusi Heinrich Stahli Teostest”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 3 (December 18, 2013): 13-36. Accessed January 31, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.3.01.