Habicht, Külli, and Külli Prillop. “Sõnaharuldusi Heinrich Stahli Teostest”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 3 (December 18, 2013): 13–36. Accessed February 23, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.3.01.