Küngas, Annika. “Lt- Ja Sti-Liiteliste Adverbide Kasutuse Muutumine Eesti Kirjakeeles”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 3 (December 18, 2013): 73-92. Accessed October 4, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.3.04.