Metslang, Helle, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, and David Ogren. “Komitatiivi Funktsioonidest Eri Aegade Ja Registrite Eesti Kirjakeeles”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8, no. 1 (March 21, 2017): 149–178. Accessed May 25, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2017.8.1.09.