Pajusalu, Karl. “Edela-Eesti Kohad Ja Keel Salomo Heinrich Vestringi Sõnaraamatus”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 3 (December 18, 2013): 93–120. Accessed May 25, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.3.05.