Klaas-Lang, Birute, and Renate Pajusalu. “Modaalkonstruktsioonid Eesti Ja Soome Palvetes”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7, no. 2 (December 31, 2016): 49-74. Accessed January 31, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.03.