Laanemets, Anu, and Helena Mihkelson. “Modaalsuse Tõlkimisest: Rootsi Modaaltegusõna <i>böra</i&gt; Ja Selle Tõlkevasted Eesti Keeles”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7, no. 2 (December 31, 2016): 93-123. Accessed February 4, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.05.