Treikelder, Anu. “Eesti Modaalverbi <i>pidama</i> Episteemilistest Kasutustest Võrdluses Prantsuse Verbiga <i>devoir</I&gt;”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7, no. 2 (December 31, 2016): 159-186. Accessed January 31, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.07.