Treikelder, Anu. “/I>”;. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 7, no. 2 (December 31, 2016): 159–186. Accessed March 2, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.07.