Kruse, Mari. “Võõrkeeleõpe Kui Sotsiaalne, sünergiline Ja Teadvustatud Protsess”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 5, no. 3 (December 31, 2014): 37–56. Accessed April 16, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2014.5.3.02.