Hint, Helen, Maria Reile, and Renate Pajusalu. “Kontekst Ja Viitamine: Argivestlused, Legod Ja Narratiivid”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 1 (June 20, 2013): 161-183. Accessed February 1, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.1.10.