Valdmets, Annika, and Külli Habicht. “Episteemilistest Modaalpartiklitest Eesti Kirjakeeles”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 1 (June 20, 2013): 205-222. Accessed January 28, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.1.12.