Volkonskaya, Maria. “/I>”;. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 4, no. 2 (May 27, 2013): 145–156. Accessed April 15, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.2.08.