Pool, Raili. “Eesti Keele Teise Keelena Uurimine Tartu Ülikoolis - Hetkeseis Ja Perspektiivid”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1, no. 1 (July 1, 2010): 5-19. Accessed January 28, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.1.01.