Štšadneva, Valentina, and Eve Raeste. “Kakskeelse Oskussõnastiku Koostamise Teoreetilisi Vaatenurki Ja Praktilisi Lahendusi”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1, no. 1 (July 1, 2010): 81-98. Accessed March 30, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.1.05.