Erelt, Mati. “Vastandavatest Sidesõnadest Eesti Keeles”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1, no. 2 (December 31, 2010): 55-68. Accessed January 30, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.2.04.