Keevallik, Leelo. “Hinnangu Grammatikast”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1, no. 2 (December 31, 2010): 147-161. Accessed October 4, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.2.08.