Pajusalu, Renate, and Karl Pajusalu. “Konditsionaal Relatiivlauses”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1, no. 2 (December 31, 2010): 243–254. Accessed April 14, 2024. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2010.1.2.13.