Arukask, Madis. “Preface”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2, no. 2 (December 31, 2011). Accessed February 3, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2011.2.2.00.